Tananyag választó:
Művészeti alapismeretek - Ötvöstechnikák
Eszköztár:

Bibliográfia

Kovács Éva: Species, modus, ordo., Budapest, Szent István Társulat, 1998. 57-78, 105-111, 116-135, 236-243, 261-275, 299-307, 317-327, 328-333, 428-433. o.

Kovács Éva: Limoges-i zománcok Magyarországon, Budapest, Corvina, 1968. 5-37. o.

Művészet I. Lajos király korában, Katalógus, Székesfehérvár ? Budapest, 1982. 91-110. o, 1-22. tétel

Szalay Imre: A 14. és 15.századbeli ötvösség két remeke, in: Századok, A Magyar Történelmi Társulat Közlönye, Budapest, 1894. XXVIII. Évf., 272. old.

P. Velics László: A zománc, in: Magyar Iparművészet XIV. évf., 1911. Budapest, 219-227. old, 222. old: fotó (193-194. ábra)

Kiss Attila - Alfred Bernhard-Walcher: Szilágysomlyó, A gepida királyok aranykincsei, Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Helikon Kiadó, 1999. 23, 27-33.