Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Géza fejedelem

Géza fejedelem (940?-997): Taksony vezér fia, 970-től nagyfejedelem. A kalandozások befejezése után megkezdte a keresztény magyar állam megszervezését. A nyugati kereszténységet vette fel, meghatározva ezzel a magyarság későbbi történelmét. Hittérítőket hívott német földről és Itáliából, fiát, Vajkot István névre kereszteltette. A szembeszegülő pogány lázadókkal kegyetlenül leszámolt, és az ősi szokással szemben bevezette az elsőszülöttségi ala_típusapon való örökösödést. Családi székhelyét Esztergomba tette. Élete végén alapította a pannonhalmi bencés apátságot.

Gizella

Gizella (985-1060): II. Henrik bajor herceg lánya, II. Henrik német-római császár húga, Szent István király felesége (966-tól?). Géza fejedelem ezzel a házassággal pecsételte meg a magyarság európai keresztény állammá válását. Házasságukból több gyermek is született, de István utód nélkül halt meg. A szentéletű Gizella ekkor a passaui Niedernburg kolostorába vonult vissza. Itt is halt meg, sírhelye már a középkorban magyar zarándokhely volt. Gizella részt vett István egyházi alapításaiban, sok templomot ő látott el gazdag liturgikus felszereléssel. Megrendelései közül a legjelentősebb az a liturgikus ruha, melyet koronázási palásttá alakítottak át. Gizella királynéi székhelye Veszprém volt, a székesegyház építése az ő nevéhez fűződik.