Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény.
Eszköztár:
Ábrahám

Ábrahám: Ószövetségi alak. Izrael egyik pátriárkája (ősatyja), a Teremtés Könyvében szerepel. Isten őt választotta ki, hogy népét Kánaánba vezesse. Feleségével, Sárával már nagyon idősek voltak, amikor isteni kegyből megszületett a fiuk, Izsák, akit Isten három angyal alakjában jelentett be nekik. A jövendölést a középkorban az Angyali Üdvözlet előképeként ábrázolták. Mivel Isten kívánságára Ábrahám a fiát is feláldozta volna, a megingathatatlan keresztény hit előképe. Többnyire aggastyánként ábrázolják, a bizánci művészetben mindig dicsfénnyel, legelterjedtebb az Izsák feláldozása jelenet.