Tananyag választó:
Bizánci festészet és iparművészet - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom:

Beckwith, John: The Art of Constantinapole. Phaidron, London – New York, 1968.

Cames, Gérard: Byzance et la Peinture Romance de Germaine. A & J & C Picard, Párizs, 1966.

Cutler, Anthony: Late Antique and Byzantine Ivory Carving. Ashgate Variorum, Norfolk, 1998.

Faludy Anikó: Bizánc festészete és mozaikművészete. Corvina, Budapest, 1982.

Felicetti-Liebenfels, Walter: Geschichte der Byzantinischen Ikonmalerei. Urs-Graf, Oten – Lausanne, 1956.

Florenszkij, Pavel: Az ikonosztáz. Corvina (Imago), Budapest, 1988.

Evans, Helen C. – Wixom, William D. (szerk.): The Glory of Byzantinum – Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261. The Metropolitan Museum of Art, New York, 1997.

Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, Budapest, 1987. 97-199. o.

Lazarev, Viktor: Bizánci festészet. Budapest, 1979.

Ruzsa György: Ikonok könyve. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1981.

Ruzsa György: A régi orosz festészet kapcsolatai. Balassi, Budapest, 1998.

Uszpenszkij, Leonyid: Az ikon teológiája. Kairosz – Paulus Hungarus, Budapest, 2003.