Tananyag választó:
Fogalom gyűjtemény
Eszköztár:
Apostolok

Apostolok: (görög: apósztolosz: küldött, hírnök) Jézus tizenkét tanítványa, akiket tanítványai sokaságából kiválasztott. Őket általában tógában, kezükben könyvtekerccsel, könyvvel ábrázolták.

Apszis

Apszis: az ókori római építészetben a templomok, fürdők, bazilikák félkör alaprajzú térbővítménye. A keresztény templomban a hajó lezárása a szentély, ahol az oltár található.

Ariánus

Ariánus: Eretnekmozgalom, alapítója Arius (280k – 336). Hivatalos vallásként rövid időre a 6. században a vizigót fejedelem Theoderik vezetése alatt álló bizánci protektorátusban, Ravennában terjedt el. Az ariánusok tagadták az Atya és Fiú egylényegűségét, ebből adódóan nem fogadták el Krisztus isteni mivoltát.