Tananyag választó:
A bizánci művészet nagy korszakai, A korabizánci művészet, Jusztiniánusz kora - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia:

Bréhier, Louis: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány (Varia Byzantina I.), Budapest, 1999.

Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, Budapest, 1987. 7-96. o.

Krautheimer, Richard: Early Christian an Byzantine Architecture. Yale University Press (Pelican History of Art), New Haven – London, 1986.

Orosz István: A Keletrómai Császárság. in: Barta János (szerk.): Európa a korai középkorban. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 1997. 185-202. o.

Ostrogorszky, Georg: A bizánci állam története. Osiris, Budapest, 2001.