Tananyag választó:
Fogalom gyűjtemény
Eszköztár:
Abakusz

Abakusz: a dór oszlopnak a legfelső, az architrávval érintkező négyszögletes fedőtagja.

Aiol oszloprend

Aiol oszloprend: az ión oszloprendtől csak az oszlopfőben különböző változata: itt a csiga közvetlenül az oszloptörzsből, nem egy ekhinosz-szerű tagból nő ki.

Akantuszlevél

Akantuszlevél: a görög és római kertekben termő növényfajtát utánzó építészeti és festészeti díszítőelem; a Kr. e. 5. században jelent meg. Az akantuszlevelek hegyes formájúak. A reneszánsz és barokk művészet újra felfedezte.

Akrotérion

Akrotérion: az ókori épületek tümpanonjának csúcsán és két szélén elhelyezkedő díszítőelem. Néha égetett agyagból, de többnyire kőből formázott palmetta, vagy növénymotívumok közti ember- vagy állatalak.

Amazonok

Amazonok: a görög mitológia harcias, kizárólag nőkből álló népe (a fiúgyermekeket ugyanis születésük után megölik).

Antefix

Antefix: az ereszt díszítő tetőzáró terrakotta- vagy márványlap, a díszítése lehet festett vagy domborműves, ábrázolhat isten-, gorgó- vagy szatírarcot, de lehet egyszerű növényi ornamentika, ún. palmetta is.

Architráv

Architráv: Az oszlopokon vízszintesen felfekvő gerendázat, amely két vagy több oszlop közét hidalja át. Az antik építészetben a tetőzet súlyát hordja. Architrávnak nevezzük a templomok kapuzatainak felső, vízszintes gerendáját is. Leegyszerűsítve: lényege, hogy vízszintesen hidal át nyílásokat, míg az archivolt ívesen.