Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Apollodórosz

Apollodórosz (kb. Kr. e. 410-350 közt működött): Későklasszikus görög szobrász, Szókratész tanítványa, PlatónLakoma című művének elbeszélője. Filozófusportrékat készített, de művei elvesztek.

Arkeszilaosz

Arkeszilaosz (kb. Kr. e. I. sz. közepe): Késő-hellénisztikus itáliai görög szobrász, aki római szolgálatban állt, így jelentős szerepet játszott a görög művészet közvetítésében. A görög és itáliai elemeket ötvöző úttörő. Művei: Nimfákat vivő kentaur, Nőstényoroszlánnal játszó Cupidók.