Tananyag választó:
Konstruktivizmus, De Stijl, Bauhaus - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Bajkay Éva (vál.,szerk., bev.): A konstruktivizmus: Válogatás a mozgalom dokumentumaiból, Gondolat Kiadó, Budapest, 1979.

Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-33, Benedikt Taschen, Köln, cop. 1990.

Forgács Éva: Bauhaus, Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 1991.

Mezei Ottó (vál., szerk., bev.):A Bauhaus: Válogatás a mozgalom dokumentumaiból,

Gondolat Kiadó, Budapest, 1975.

Overy, Paul: De Stijl, ford.: Turai Hedvig, Pantheon Sorozat, Corvina Kiadó, Budapest, 1986.