Tananyag választó:
Egyházi népénekek, passiók szövegeinek, szövegrészleteinek gyűjteménye
Eszköztár:
A latin nyelvű gregorián ének

2. Mert az erős király Krisztus - halál erejét elvevé, - pokol torkát berekeszté,

- minket nagy kíntul megmente.

3. Koporsóban temetteték, - vitézektől őrizeték, - hatalomban dicsekedék, -

halál tőle meggyőzeték.

4. Ez húsvéti ünnepekben - vigadozzunk örömünkben, - mert az Krisztus nagy örömben

- támadt fel dicsőült testben.

II. (A dallamhoz tartozó eredeti szövegnek és középkori fordítás részlete:)

1. Veni redemptor gentium, - ostende partum virginis, - miretur omne seculum,

- talis decet partus deum. - Jöjj, nemzeteknek váltója, - mutassad szűznek születését,

- minden örökség csudálja: - ilyen szülés illet Istent!

Ave, égi király híve

1. b) Ave, égi király híve, - királyoknak gyöngye, éke, - László, mennynek

sorsa. - Ég királyát ki követted, - országunkat védelmezzed, - légy hazánknak bajnoka!

2. Salve, salus Hungarorum, - rex coheres angelorum, - vas caelestis gloriae.

- Ab aeterno vas electum, - vas insigne, vas effectum, - vendicans justitiae.

2. b) Magyaroknak menedéke, - angyaloknak társ-vezére, - égi kegynek edénye.

- Üdvözlégy, ó kiváltságos, - jeles edény, igazságos - ítéletnek edénye.

3. Hungarorum gens, congaude, - nova novi regis laude, - pulsans tintinnabula.

- Felix ave Varadinum, - cujus augens fama signum - resonat in saecula.

3. b) Vigadozzál, magyar nemzet, - csöngettyukkel énekeljed - új királynak új

dalod. Boldog Várad, áve, híred - növekedjék dicsőséged, - visszhangozzák századok!

4. Tibi, Christe, consors hymnum - canit orbis, qui per lignum - ad te trahis

omnia. - Scala factus ascensorum, - et corona confessorum, - tibi laus et gloria.

4. b) Krisztus, földről himnusz szárnyal - hozzád, aki keresztfáddal - magadhoz

vonsz népeket, - mennybe menők szent lépcsője, - hitvallóknak díszítője, - áldás, dicséret neked!