Tananyag választó:
Zenei paródia, humoreszk - Szöveggyűjtemény
Eszköztár:
Commedia dell’arte - Rögtönzött színdarab, színjáték

Olaszországban a XVI. sz.-ban keletkezett, majd egész Európában elterjedt rögtönzött színdarab, színjáték. A szöveg írója nem írta le szó szerint a színészek szerepét, csak a jelenetek és a történetek lényegét határozta meg. A párbeszédeket a színészek a közönség előtt a színpadon rögtönözték. Egy egy színész életútján – saját énjét tudatosan lefojtva, elszemélytelenedve – mindvégig azonos szerepet, karaktertípust alakított, és mindig ugyanazon jelmezben játszott; Pantalone = az öreg tréfamester, Dottore = orvos, jogász, Colombia = az életrevaló szolgálólány és a két cseléd; Brighella = a csavaros eszű, Arlecchino = a mamlasz