Tananyag választó:
Számfogalom
  • 3 foglalkozás
Számfogalom bővítése 1000-es számkörben tevékenységekkel
Számok elhelyezése a számegyenesen
Számszomszédok, bontások feladatokban