Tananyag választó:
Tevékenységek
  • 27 feladat
Helyesejtési gyakorlatok
Halálbüntetés pro és kontra 2 - Vita
Halálbüntetés pro és kontra 1 – érvelő esszé írása
Europass önéletrajz írása
Disputa – A pozitív diszkrimináció
A cigány és magyar szókészlet keveredése
A hangtan stilisztikája
Az azonos alakú szavak
A hangtörvények felismerése példák alapján; a hangtörvények és a helyesírás
A szavak jelentésváltozása; a többjelentésű szavak
A frazémák
A nem nyelvi kifejezőeszközök szerepe a kommunikációban
A gyömbér szó „pályafutásának” nyomon követése valamint a nyelvek egymásra hatásának és rokonságának feltérképezése
A székely nyelvjárástípus főbb jellemzőinek megfigyelése, nyelvjárás és szépirodalom kapcsolata
A nyelvváltozatok szókészletbeli, jelentésbeli különbségeinek megfigyelése és alkalmazása
A hivatalos stílus