Tananyag választó:
Tóth Árpád
Eszköztár:
Tóth Árpád - Megoldás
Tóth Árpád

A feladat megoldásának menete:
• Tóth Árpád életének és pályájának bemutatása.
• Az impresszionizmus bemutatása.
• A körúti hajnal című versben megjelenő impresszionista stílusjegyek bemutatása.
• A szinesztézia bemutatása.
• A nagyváros ébredésének, majd a nappali élet józanságának bemutatása a költeményben.
• Az utca képnek és a költő lelkiállapotának hirtelen változásának bemutatása.

Claude Monet: A felkelő nap impressziója