Tananyag választó:
Tóth Árpád
Eszköztár:
Tóth Árpád - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be Tóth árpád életét és pályáját, és elemezd A körúti hajnal című költeményét!
Kérdések:
• Mit tudsz Tóth Árpád éltéről és munkásságáról?
• Mi jellemzi az impresszionizmust?
• Mik az impresszionizmus legfőbb stílusjegyei Tóth Árpád A körúti hajnal című költeménye alapján? Milyen példa található erre a versben?
• Melyik a Tóth Árpád költészetére leginkább jellemző impresszionista stílusjegy?
• Mit mutat be A körúti hajnal című vers?
• Milyen párhuzam van az utca képe és a költő lelkiállapota között?

Körúti hajnal

Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még
Üveges szemmel aludtak a boltok,
S lomhán söpörtek a vad kővidék
Felvert porában az álmos vicék,
Mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok.
Egyszerre két tűzfal között kigyúlt
A keleti ég váratlan zsarátja:
Minden üvegre száz napocska hullt,
S az aszfalt szennyén szerteszét gurult
A Végtelen Fény milliom karátja.
Bűvölten állt az utca. Egy sovány
Akác részegen szítta be a drága
Napfényt, és zöld kontyában tétován
Rezdült meg csüggeteg és halovány
Tavaszi kincse: egy-két fürt virága.
A Fénynek földi hang még nem felelt,
Csak a színek víg pacsirtái zengtek:
Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt
Hangon a harangok is felmerengtek.
Bús gyársziréna búgott, majd kopott
Sínjén villamos jajdult ki a térre:
Nappal lett, indult a józan robot,
S már nem látták, a Nap még mint dobott
Arany csókot egy munkáslány kezére…