Tananyag választó:
Shakespeare szonett-költészete
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be Shakespeare szonett-költészetét!
Kérdések:
• Mi tudsz Shakespeare munkásságáról?
• Milyen szerepet töltenek be Shakespeare munkásságában a szonettek?
• Milyen körülmények között jelentek meg először Shakespeare szonettjei?
• Tartalmi szempontból hány csoportra oszthatók Shakespeare szonettjeit? Miről szólnak az egyes csoportok szonettjei?
• Mit tudunk a „fekete hölgyről” és arról az ifjúról, akihez Shakespeare szonetteket írt?
• Mit tudsz a szonett műfajáról?

LXXV. szonett

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér,
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;
Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.