Tananyag választó:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• Petrarca életének, pályájának és jelentőségének bemutatása.
• Petrarca és az antik irodalom kapcsolatának bemutatása: az antik művészet hatása költészetére, a klasszika-filológia megteremtése
• Szent Ágoston hatásának bemutatása Petrarca művészetében.
• Petrarca és Laura kapcsolatának bemutatása. Ennek a szerelemnek a hatása Petrarca költészetére.
• A Daloskönyv bemutatása: szerkezeti felépítése, témája, a Daloskönyv szerzőjéről szerzett benyomások ismertetése.
• A szonett, illetve a petrarcai szonett definiálása.
• Petrarcának, mint a vallásos líra megújítójának bemutatása.