Tananyag választó:
Juhász Gyula
Eszköztár:
Juhász Gyula - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be Juhász Gyula életét és pályáját, és elemezd Tiszai csönd és Milyen volt… című költeményeit!
Kérdések:
• Mit tudsz Juhász Gyula éltéről és munkásságáról?
• Milyen életérzés határozta meg Juhász Gyula költészetét?
• Melyek voltak legfontosabb lírai élményforrásai?
• Miben rejlik a Tiszai csönd című vers összetettsége?
• Hol jelenik meg a lírai-én a költeményben?
• Hogyan idézi fel a költő távol lévő szerelmét a Milyen volt… című költeményben?
• Milyen szerkezetre építi a költő a 3 strófát?
• Milyen rímképletet használt a költő?

Tiszai csönd

Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

Milyen volt...

Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár,
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.