Tananyag választó:
József Attila: Curriculum vitae
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Olvasd el figyelmesen a Curriculum vitae-t (a továbbiakban: C. v.) - amit a költő az Első Magyar Papíripari Rt-hez nyújtott be -, és az SDT-n található József Attila életrajzot, majd válaszolj a kérdésekre! (Válaszodat lehetőleg minden alaklommal a feladat által kívánt részletességgel, és egész mondatokban fejtsd ki!)
1. Nézz utána az SDT-n, mikor keletkezett a C. v.? Miért lehetett ekkor szüksége a költőnek állásra? Ismereteid alapján milyen események köthetők ehhez az évhez József Attila életében?
2. Fogalmazd meg röviden, mi a különbség az önéletrajz és az életrajz között! Az önéletrajzról tanultak alapján emeld ki a C.v. szövegéből azokat a részeket, amelyek nem feltétlenül valók egy álláspályázatra beadott írásba! Miért? (Milyen témájúak, mely életszakasszal kapcsolatosak ezek a részek?)
3. Írj a C.v. alapján egy „szabályos”, modern típusú önéletrajzot! (Szempontok: személyes adatok; iskolák; korábbi munkahelyek; nyelvismeret; érdeklődés-szabadidős tevékenység; cél)
4. Mi jellemző a C.v. stílusára, hangvételére?
5. Figyeld meg a C.v. arányait! A költő életének mely korszakairól beszél sokat, melyekről kevesebbet?
6. Kikről tesz név szerint említést? Mit tudsz róluk? Nézz utána az SDT-n, kik játszottak még fontos szerepet a költő életében! Őket miért nem említi a C.v.?
7. Az SDT-n található életrajz alapján írj vázlatot a költő életének arról a szakaszáról, amit a C.v. utolsó néhány sora tárgyal (az „Ezóta írásaimból élek.” mondattól kezdve)! Hasonlítsd össze vázlatodat a C.v. szövegével!
- Hány év eseményeit foglalja össze József Attila az utolsó néhány mondatban?
- Mely dolgokat emel ki ebből az időszakból?
- Miről nem tesz említést egyáltalán? Miért?
Mit gondolsz, milyen véleménnyel lehetett a C.v. írója saját költői tevékenységéről? Állításodat indokold!