Tananyag választó:
Brontё: Üvöltő Szelek című regényének konfliktusrendszere
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A tevékenység az Üvöltő szelek szereplőinek kapcsolatrendszerét, valamint a főbb ütközési pontokat tárja fel.


1) Hallgass meg egy jelenetet a könyvből!

2) Készíts ábrát a szereplők kapcsolatrendszeréről! Az egyoldalú illetve kétoldalú kapcsolatok jelölése mellett add meg a kapcsolatot leginkább jellemző érzelmet, érzelmeket!

3) Az Earnshow és Linton család képviseletében milyen két világ áll egymással szemben a műben? Milyen módon jelenik ez meg a szövegben? Szöveghivatkozások felhasználásával készíts összehasonlító táblázatot a különbségekről (külső, belső tulajdonságok; birtokok elhelyezkedése; beszélő nevek; gondolatok; viselkedési minták stb.).

4) A szereplők és birtokok közötti szembenállás, a kapcsolatok minőségében történő változások hogy viszik előbbre a cselekményt?


5) Írj naplóbejegyzést Heathcliff nevében! A naplóbejegyzés nagyvonalakban utaljon eseményekre, elsősorban Heathcliff érzelmeire koncentráljon! Olvasd fel a többieknek!