Tananyag választó:
Bessenyei és a Nyelvújítás
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Olvasd el figyelmesen Bessenyei György: Magyarság című röpiratának részletét, majd a válaszolj a szöveggel kapcsolatos kérdésekre! (Válaszodat minden esetben egész mondatban, saját szavaiddal fogalmazd meg!)

Mi a röpirat témája? Mi volt létrejöttének célja, melyek lehettek megírásának fő okai?

A szöveg megértése:
- Hogy mondanánk ma a következő kifejezéseket?
„anglus”, „deák”, „poétaság”
„nyelvét felejteni láttatik”
„megszűkültünk a magyarságba”
„egy nyelv sem származott a föld golyóbisán
tökéletes erőbe”
- Keress további két példát arra, hogy a magyar nyelv újmagyar kori állapota jelentősen eltért a maitól!
- Az első két bekezdés alapján fogalmazd meg, mi a baj Bessenyei szerint a magyar nyelvvel?
- Ki a hibás a nyelv állapotáért?
- Magyarázd meg saját szavaiddal az „aranyat rejtő hegy”-hasonlatot!
- Milyen lehetőségei vannak a nemzetnek, ha fel akar emelkedni?
- Miért nem járható út, hogy a magyarok nyelvüket lecseréljék?
A szöveg szerkezete:
A Magyarság című röpirat érvelő típusú szöveg, melyben a szerző egy fontos alaptételt kíván bizonyítani.

- Mi a szöveg alapgondolata? (Keresd meg és idézd!)
- Milyen bizonyítékokat sorol fel ennek a gondolatnak az alátámasztására?
- Készitsd el a szöveg vázlatát!
Kitekintés:
- A magyar nyelv mai állapota szükségessé teszi-e a nyelvművelést? Ha igen, mely területeken?
- Írj rövid felszólalást, amelyben a szegényes szókincs hátrányait ecseteled! Javasolj különböző módszereket a szókincs bővítésére!