Tananyag választó:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• Az epigramma formai, tartalmi meghatározása.
• Néhány példa az epigramma témáira.
• A disztichon, a hexameter és a pentameter és a cezúra definiálása.
• A disztichon bemutatása a források segítségével.
• A hexameter és a pentameter felépítésének bemutatása a források segítségével.


Kapcsolódó információ