Tananyag választó:
A reneszánsz
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be a reneszánsz művészeti, művelődéstörténeti és irodalmi jelentőségét!
Kérdések:
• Mikor és milyen történelmi körülmények között alakult ki a reneszánsz kultúrtörténeti korszak?
• Mi a reneszánsz szó jelentése?
• Melyik kultúrtörténeti korszakból merít a reneszánsz?
• Miben áll szemben a reneszánsz szemlélet a középkor szemlétével?
• Mi jellemzi a reneszánsz embert?
• Hogy nevezzük a reneszánsz első időszakát? Mi jellemzi ezt a világszemléletet?
• Kik voltak a reneszánsz képzőművészet kimagasló alakjai?
• Az irodalomban milyen újításokat hozott a reneszánsz? Milyen új műfajok jelentek meg?
• Kik voltak a reneszánsz irodalom legnagyobb alkotói?