Tananyag választó:
A líra
Eszköztár:
A líra - Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• A műnem és a műfaj fogalmának meghatározása.
• A hangsúlyos szótagok váltakozása, a szótagszámok ismétlődése, a rímek, az alliteráció meghatározó szerepet játszik a versritmusban.
• A líra műnemének legfőbb tartalmi, formai, esztétikai jellemzőnek bemutatása.