Tananyag választó:
A görög tragédiaköltészet
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Szophoklész Mutasd be a görög tragédiaköltészetet!
Kérdések:
• Melyik mondakörre épült a görög tragédiaköltészet?
• Melyik antik tragédiaköltők művei maradtak ránk?
• Mi jellemzi a tragédiák hőseit?
• Mik voltak Szophoklész dramaturgiai újításai?
• Ki fejlesztette tovább ezeket az újításokat?