Tananyag választó:
Irodalom
 • 14 törzsanyag
 • 1 segédanyag
 • 1 gyűjtemény
Olvasás-írás - 1. osztály
 • 4 téma
Olvasási és írási fejlesztési gyakorlatok első osztályos tanulók számára.
Olvasás-irodalom - 2. osztály
 • 2 téma
Irodalmi szövegek feldolgozása a népköltészet (mesék, népi versek, jeles napokhoz kapcsolódó szövegek) és a műköltészet (elbeszélések, regények, állatmesék, tréfás mesék, verses mesék, ismeretközlő szövegek és versek) köréből második osztályos tanulók számára.
Olvasás-irodalom - 3. osztály
 • 3 téma
Irodalmi szövegek feldolgozása a népköltészet (mesék, mondák, jeles napokhoz kapcsolódó szövegek) és a műköltészet (mesék és versek) köréből harmadik osztályos tanulók számára.
Fogalmazás - 3. osztály
 • 5 téma
Általános fogalmazási ismeretek harmadik osztályosoknak. Az elbeszélés, a mese és a monda jellemzőinek bemutatása.
Olvasás-irodalom - 4. osztály
 • 2 téma
Irodalmi szövegek feldolgozása a népköltészet (mesék, népdalok, versek, szólások, mondák, balladák) és a műköltészet (elbeszélések, regények, mesék, történelmi olvasmányok, mítoszok és versek) köréből negyedik osztályos tanulók számára.
Fogalmazás - 4. osztály
 • 3 téma
Fogalmazási ismeretek negyedik osztályosoknak. Az elbeszélő és a leíró fogalmazás megismerése, az elbeszélés és leírás összehasonlítása.
Irodalom - 5. osztály
 • 7 téma
Irodalom tananyag 5. osztályosok számára. Témái a mese, a mítosz, a monda, a novella és a paródia jellemzői, a ritmus, a versritmus, a gondolatritmus és a költői képek fogalma. A János vitéz és A Pál utcai fiúk feldolgozása.
Irodalom - 6. osztály
 • 2 téma
Irodalom tananyag 6. osztályosok számára. Témát a magyar mondák, balladák jellemzői, Fazekas Mihály, Vörösmarty Mihály, Arany János, Gárdonyi Géza munkássága. A Toldi és Az egri csillagok feldolgozása. A költői eszközök, vers és próza összehasonlítása.
Irodalom - 7. osztály
 • 4 téma
Irodalom tananyag 7. osztályosok számára. Témái: A művészet születése, szerepe és hatása. Műnemek és műfajok. Lírai műfajok: dal, elégia, óda, himnusz, rapszódia, epigramma, lírai allegória, a tájleíró költészet és a lírai életkép. Epikai műfajok: mítosz, monda, mese, legenda, emlékirat, levél, parainézis, novella, útirajz.
Irodalom - 8. osztály
 • 5 téma
Irodalom tananyag 8. osztályosok számára. Témái: A prózai epika: a regény és a novella. A verses epika: az eposz, a széphistória, a históriás ének, a ballada, az elbeszélő költemény. A dráma műneme, a komédia. A modern líra a magyar és a világirodalomban.
Irodalom - 9. osztály
 • 4 téma
Irodalom tananyag a 9. évfolyam számára. Témái: Az irodalmi mű jellemzői. Epikai és lírai műfajok az Ókor, a Középkor, a reneszánsz, a humanizmus és a barokk irodalmában. A dráma műfaja az Ókortól a francia klasszicista színházig.
Irodalom - 10. osztály
 • 3 téma
Irodalom tananyag a 10. évfolyam számára. Témái: Epika, líra és dráma a felvilágosodás és a romantika korában. A német klasszika.
Irodalom - 11. osztály
 • 3 téma
Irodalom tananyag a 11. évfolyam számára. Témái: Epika, líra és dráma a XIX. században.
Irodalom - 12. osztály
 • 5 téma
Irodalom tananyag a 12. évfolyam számára, amely a XX. század magyar irodalmát és világirodalmát dolgozza fel.
Tevékenységek - feladatok magyar irodalomból
 • 87 feladat
Kérdések és feladatok az irodalom tananyaghoz megoldási javaslatokkal.
Irodalmi animációk, szimulációk
 • 2 gyűjtemény
Irodalmi animációk, szimulációk gyűjteménye elsősorban középiskolásoknak.

Irodalom a Hírmagazinban

Természetközeli tudástér az iskolákban Új MOOC indul áprilisban.
Megjelent a ScientiX TV 17. epizódja! Life Terra, STEM Discovery kampány, STEM karrierek.
Farsangra készülve A farsang szó hallatán elsőként a legtöbb embernek az álarcos bálok, felvonulások, mulatságok, evés-ivás, dínomdánom, iskolai beöltözés jut az eszébe.
STEM kicsit másképp STEM megközelítések a nem-STEM tantárgyakhoz.
FOMO, JOMO, FYI….Ön érti a kamaszok beszédét? Manapság egyre jobban érződik a generációk közti nyelvi szakadék.

Linket ajánlunk

Magyar Elektronikus Könyvtár Az egyik legnagyobb magyar szövegarchívum.
Neumann Internetes tartalomfejlesztés, a kulturális szektor és a közszféra adatvagyonának publikálása
Nemzeti Digitális Adattár Az NDA az interneten elérhető magyar nyelvű és magyar vonatkozású tartalmak leíró adatait (metaadatokat) gyűjti, rendszerezi és teszi kereshetővé.
Örökségtár Oktatási e-könyv és médiatár
Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár, médiatár, kézirattár, Művészeti és Relikviatár, Múzeumi és Dokumentációs Adattár