Tananyag választó:
Környezet és környezetvédelem
  • 2 foglalkozás
A környezet az élőlényeket körülvevő és rájuk ténylegesen ható élő (biotikus) és élettelen (abiotikus) környezeti tényezők összessége; környezetvédelem: a természetes és művi környezetünk káros - elsősorban emberi eredetű - hatásoktól történő megóvása és fenntartása
Környezetvédelem, természetvédelem, környezetgazdálkodás