Tananyag választó:
Anyagok viselkedése mágneses térben
  • 5 foglalkozás
Kapcsolat a mágneses indukció és a térerősség között, az anyagok mágneses permeabilitása, a kialakuló indukció vizsgálata
Hiszterézis görbe felvétele, a remanens mágnesség és a koercitív erő fogalma, a kemény és a lágymágneses anyagok összehasonlítása
Mágneses körök felépítése, fajtái, szórási tényező
Erő hatása a mágneses térbe helyezett áramjárta vezetőre és a jobbkéz-szabály segítségével az erő irányának megadása
Számítási feladatok a mágneses körökben lejátszódó jelenségekkel, és a mágneses teret jellemző mennyiségek nagyságrendjével