Tananyag választó:
Fizika
 • 5 törzsanyag
 • 3 segédanyag
 • 3 gyűjtemény
Fizika - 7. évfolyam
 • 6 téma
A mozgás, a dinamika, a folyadékok és gázok, a hőjelenségek és a munka, energia, teljesítmény témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 7. évfolyam számára.
Fizika - 8. évfolyam
 • 5 téma
Az elektromos alapjelenségek, az elektromosáram és egyenáram, az elektromos munka és teljesítmény, az elektromágneses indukció és a fénytan témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 8. évfolyam számára.
Fizika - 9. évfolyam
 • 9 téma
 • 2 gyűjtemény
A fizikai módszerek és mérések, a testek haladó mozgása, a pontszerű testek dinamikája, a merev testek egyensúlya és mozgása, a tömegvonzás, a munka, az energia, a deformálható testek mechanikája, a rezgőmozgás és a hullámmozgás témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 9. évfolyam számára.
Fizika - 10. évfolyam
 • 6 téma
 • 5 gyűjtemény
A hőtan, a termodinamika, a halmazállapot-változások, az elektrosztatika, az egyenáramok, és az elektromágnesesség témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 10. évfolyam számára.
Fizika - 11. évfolyam
 • 4 téma
Az atomfizika, a magfizika, az optika és a csillagászat témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 11. évfolyam számára.
Tevékenységek - fizika feladatok gyűjteménye
 • 30 feladat
Fizikaórán vagy akár otthon is biztonságosan elvégezhető fizikai kísérletek rajzokkal, fotókkal illusztrálva. A részletes leírások mellett a kísérlethez szükséges anyagok, eszközök és feltételek leírása és a jelenségek fizikai magyarázata is megtalálható.
Játékok a fizikában, fizika a játékokban
 • 30 foglalkozás
Fizikai jelenségeken alapuló játékok leírásai, működésük fizikai magyarázatával, a diákok számára a kísérlethez kapcsolódó mérési lehetőségekkel,további feladatokkal, a fizikát tanító tanárok számára az órai alklmazás lehetőségainek bemutatásával.
Intel® skoool™ tartalom - Fizika
 • 2 téma
Az Intel® skoool™ Tanulási és oktatási tartalmak keretében kidolgozott, a magyar közoktatás számára adaptált fizika tananyag. A tananyagok mindegyike egy bemutató részből, egy interaktív tesztből és egy áttekintésből áll. Az általános iskolás és a középiskolás korosztály számára készült oktatási segédanyagok számos interaktív elemet, animációt és szimulációt tartalmaznak, a tananyagok szemléltetésével elősegítve a jobb megértést, hatékonyabb elsajátítást.
Fizika kisérletek - képgyűjtemény
 • 23 kép
Fizikai kísérletekről, jelenségekről, modellekről készült képek.
Fizika képek, animációk, videók
 • 3 téma
Képgyűjtemény, animáció- és videógyűjtemény az elektromágnesesség, a mechanika, az optika, és a modern fizika témaköréhez kapcsolódóan.
Fizikatörténeti képgyűjtemény
 • 29 kép
Híres természettudósok, fizikusok arcképcsarnoka Andre Marie Ampere-től Röntgenig.

Csoportot ajánlunk

H2SO4 Ez a csoport mindenkinek szól, akit a természet és a tudomány érdekességei nem hagynak hidegen.

Fizika a Hírmagazinban

Pénzt csinálni fizikával? Világsiker egy egyszerű, fizika órákon is gyakran bemutatott kísérletből.
Mindennapi energiatolvaj A már kidobott, kimerültnek hitt ceruzaelemeink még használhatóak - csak egy kedves tolvaj kell hozzá.
Zaj és csend A beszéd, a zene, az emberi kommunikáció legfontosabb formái mellett a zaj is megjelenik az emberi tevékenység eredményeként.
A teknősbéka-paradoxon Az első írásos szövegek, amelyek fizikai problémákat tartalmaztak, görög filozófusoktól származnak. Ezek közül talán az egyik legismertebbek Zénón apóriái.
Az éneklő láng Biztosan nagyon meglepődött Higgins, amikor 1802-ben a kezében tartott cső énekelni kezdett.

Linket ajánlunk

Sunflower Sunflower szimulációk gyűjteménye
Realika Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver