Tananyag választó:
Fizika
 • 5 törzsanyag
 • 3 segédanyag
 • 3 gyűjtemény
Fizika - 7. évfolyam
 • 6 téma
A mozgás, a dinamika, a folyadékok és gázok, a hőjelenségek és a munka, energia, teljesítmény témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 7. évfolyam számára.
Fizika - 8. évfolyam
 • 5 téma
Az elektromos alapjelenségek, az elektromosáram és egyenáram, az elektromos munka és teljesítmény, az elektromágneses indukció és a fénytan témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 8. évfolyam számára.
Fizika - 9. évfolyam
 • 9 téma
 • 2 gyűjtemény
A fizikai módszerek és mérések, a testek haladó mozgása, a pontszerű testek dinamikája, a merev testek egyensúlya és mozgása, a tömegvonzás, a munka, az energia, a deformálható testek mechanikája, a rezgőmozgás és a hullámmozgás témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 9. évfolyam számára.
Fizika - 10. évfolyam
 • 6 téma
 • 5 gyűjtemény
A hőtan, a termodinamika, a halmazállapot-változások, az elektrosztatika, az egyenáramok, és az elektromágnesesség témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 10. évfolyam számára.
Fizika - 11. évfolyam
 • 4 téma
Az atomfizika, a magfizika, az optika és a csillagászat témakörének feldolgozása képekkel, animációkkal, feladatokkal a 11. évfolyam számára.
Tevékenységek - fizika feladatok gyűjteménye
 • 30 feladat
Fizikaórán vagy akár otthon is biztonságosan elvégezhető fizikai kísérletek rajzokkal, fotókkal illusztrálva. A részletes leírások mellett a kísérlethez szükséges anyagok, eszközök és feltételek leírása és a jelenségek fizikai magyarázata is megtalálható.
Játékok a fizikában, fizika a játékokban
 • 30 foglalkozás
Fizikai jelenségeken alapuló játékok leírásai, működésük fizikai magyarázatával, a diákok számára a kísérlethez kapcsolódó mérési lehetőségekkel,további feladatokkal, a fizikát tanító tanárok számára az órai alklmazás lehetőségainek bemutatásával.
Intel® skoool™ tartalom - Fizika
 • 2 téma
Az Intel® skoool™ Tanulási és oktatási tartalmak keretében kidolgozott, a magyar közoktatás számára adaptált fizika tananyag. A tananyagok mindegyike egy bemutató részből, egy interaktív tesztből és egy áttekintésből áll. Az általános iskolás és a középiskolás korosztály számára készült oktatási segédanyagok számos interaktív elemet, animációt és szimulációt tartalmaznak, a tananyagok szemléltetésével elősegítve a jobb megértést, hatékonyabb elsajátítást.
Fizika kisérletek - képgyűjtemény
 • 23 kép
Fizikai kísérletekről, jelenségekről, modellekről készült képek.
Fizika képek, animációk, videók
 • 3 téma
Képgyűjtemény, animáció- és videógyűjtemény az elektromágnesesség, a mechanika, az optika, és a modern fizika témaköréhez kapcsolódóan.
Fizikatörténeti képgyűjtemény
 • 29 kép
Híres természettudósok, fizikusok arcképcsarnoka Andre Marie Ampere-től Röntgenig.

Csoportot ajánlunk

H2SO4 Ez a csoport mindenkinek szól, akit a természet és a tudomány érdekességei nem hagynak hidegen.

Fizika a Hírmagazinban

Fizika a NAVA-n A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványoknak.
Pénzt csinálni fizikával? Világsiker egy egyszerű, fizika órákon is gyakran bemutatott kísérletből.
Mindennapi energiatolvaj A már kidobott, kimerültnek hitt ceruzaelemeink még használhatóak - csak egy kedves tolvaj kell hozzá.
Zaj és csend A beszéd, a zene, az emberi kommunikáció legfontosabb formái mellett a zaj is megjelenik az emberi tevékenység eredményeként.
A teknősbéka-paradoxon Az első írásos szövegek, amelyek fizikai problémákat tartalmaztak, görög filozófusoktól származnak. Ezek közül talán az egyik legismertebbek Zénón apóriái.

Linket ajánlunk

Sunflower Sunflower szimulációk gyűjteménye
Realika Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver