Tananyag választó:
Pest
Eszköztár:
Plébániatemplom Pesten - Nagyrévy András pasztofóriuma 2.

Emlék

Megnevezés: Plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Reneszánsz

Kora: 16. század

Rövid leírás: Nagyrévy András pasztofóriuma

Település

Típusa: Város

Ország: Magyarország

Település: Pest

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A pestibelvárosi plébániatemplom két hasonló szerkezetű reneszánsztabernákulumátNagyrévy András, címzetes thermopylei püspök és Pest városa állíttata. Csak a város által adományozott szentségházon tüntették fel a készítés időpontját, 1507-et. Valószínű, hogy a másik is akkor készülhetett, és ezért nem szerepel rajta Nagyrévy András pesti plébánosi címe, amitől 1506-ban megvált. A tabernákulumok alsó részének toszkán típusú, gyümölcsfüzéres dísze részleteiben is hasonlóságokat mutat a Johannes Fiorentinus által szignáltgnieznóiLaski-síremlékkel. (Ugyanilyen díszítőelemek tagolnak egy további kőfaragvány-csoportot is a pesti plébániatemplomban, amelyek esetleg egy oltárhoz tartozhattak.) A tabernákulumok felső részének stílusa ezektől eltérő, inkább a Szathmári-tabernákulum velencei stílust idéző motívumaival állíthatók párhuzamba. A pesti tabernákulumokkal rokon, de azoknál korábbi az egyházasgergei templomkéső gótikusszentélyében 1503-ban, Lipthay László által állíttatott szentségház, amelynek feliratos talapzata és fájdalmas Krisztus-relieffel díszített lunettája kiemelkedően színvonalas munka.