Tananyag választó:
Kolozsvár
Eszköztár:
A kolozsvári dominikánus kolostor nyugati homlokzatának északi ablaka

Emlék

Megnevezés: Dominikánus kolostor

Anyaga:

Típusa: Kolostor, Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15-18. század

Rövid leírás: Templom nyugati homlokzatának északi ablaka

Település

Típusa: Város

Ország: Románia

Település: Kolozsvár

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Az erdélyikéső gótikus kőfaragóstílus egyik fontos 16. század eleji kolozsvári emléke a dominikánusok 1501 körül teljesen újjáépített egykori rendháza. Az épület számos nyíláskerete, a káptalanterem és a refektóriumközéppilléres, hálóboltozatos terei gazdag tárházai e stílus formakincsének. A kolostortemplomának ugyanebben az időben épült hosszháza a ferencesekéhez hasonló, behúzott támpilléres rendszerű volt. Nagyrészt épségben maradt a rendház a káptalanteremmel és s refektóriummal. E terek lapos szegmensíves boltozatai és a nyíláskeretek tagolása jellegzetes kései formákat mutat. A nyíláskerettípusok szorosan kötődnek a ferences templom kapujához.