Tananyag választó:
Az avasi Szent István plébániatemplom
Eszköztár:
Az avasi Szent István plébániatemplom - a sekrestye szentségfülkéje

Emlék

Megnevezés: Avasi Szent István-plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: A sekrestye szentségfülkéje.

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Miskolc

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A miskolci avasi egykori Szent István plébániatemplom, ma református templom, jórészt középkori formájában álló épület datálásához kiváló adatok állnak rendelkezésre. 1489-ben adott ki a város egy építési engedélyt a templom északi oldalához építendő Szűz Mária kápolnára Kovács Istvánnak és Temesváry Mihály plébánosnak, akik közül az utóbbi a "Szt. Istvánról elnevezett templomunkat az alapoktól az előbb mondott kápolnával velünk együtt tervezte és építeni, rakni kezdte ". A templom belsejében előkerült egy töredékes festett felirat is, amelyet szintén 1489-ben, a fent idézett oklevél kiadásának a napján festettek, és feltehetően a templom építési felirata volt. A XV. század végi templom egy korábbi épület helyére épült, amelyből csak a nyugati tornyot hagyták meg. A torony mellé két kápolnát helyeztek, és egy nyugati karzatot is emeltek. A templom egységes terű szentélykörüljárós csarnokteréhez a déli oldalon egy emeletes sekrestye, minden bizonnyal az oklevélben említett Szűz Mária kápolna csatlakozott. Az északi és a déli oldalon erőteljes körte és hengertagokkal profilált, gyémántmetszéses lábazatú, szamárhátíves kapuzatokat nyitottak. A belső tér boltozata és eredeti pillérei egy 1544-es tűzvészben elpusztultak.