Tananyag választó:
A siklósi vár - reneszánsz pilaszterfő

Emlék

Megnevezés: Vár

Anyaga:

Típusa: Vár

Stílusa: Reneszánsz

Kora: 16. század

Rövid leírás: Reneszánsz pilaszterfő.

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Siklós

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Perényi Imre nádor 1507-1519 között építtette át siklósi várát. A régi palotaszárnyakat újjáépítették: reneszánsz nyíláskereteket és kandallókat helyeztek el bennük, a déli szárny elé reneszánszloggiát emeltek. E reneszánsz kőfaragványok szintén a nyéki műhelyből származtak. Miként Simontornyán, úgy Siklóson is hangsúlyos szerepet kapott a késő gótika a vár átépítésekor. A vár legfontosabb késő gótikus építménye a kápolna. A korábbi várkápolnához új, poligonális záródású szentély épült, amelynek függönyíves ablakai a szász késő gótika formakincsét idézik. A szentély hálóboltozata térgörbe elemeket is tartalmaz, és egyes részletformái is arra utalnak, hogy mestere a Benedikt Rieddel kapcsolatban álló II. Ulászló-kori budai vagy prágai késő gótikus műhelyekből származott. A siklósi kápolna nem tisztán késő gótikus alkotás: a szentségfülkereneszánsz keretelésű, a karzatot pedig egymás mellé helyezett sajátos, gótikus és reneszánsz elemekből alakították ki. A Perényi-címeres reneszánsz oszloptörzsekre támaszkodó késő gótikus csillagboltozatok felett reneszánszbalusztrád helyezkedik el. A balusztrád a visegrádi palota típusát követi, de közvetlen előképe valószínűleg Budáról származik. Korszerűsítették a vár védműveit is: a korábbi kaputornyot lebontva a bejárat elé egy barbakánt építtetett, az új kápolnaszentélyt pedig ötszögletű bástyával övezte.