Tananyag választó:
A pannonhalmai bencés főapátság - a Szent Benedek kápolna függőzáróköves, repülőbordás csillagboltozata

Emlék

Megnevezés:Bencés főapátság

Anyaga:

Típusa:Kolostor, Templom

Stílusa:Gótikus

Kora:16. század

Rövid leírás:A Szent Benedek kápolna függőzáróköves, repülőbordás csillagboltozata a 16. század elejéről.

Település

Típusa:Kolostor

Ország:Magyarország

Település:Pannonhalma

Részletek

Leírás, jellegzetességek:Mátyás uralkodása alatt számos apátság került a király által kiválasztott adminisztrátorok kezébe. Az egyik legjelentősebb bencés monostor, Pannonhalma adminisztrátora maga a király lett, akinek a nevében 1479-től Piber Benedek budai udvarbíró és visegrádi várnagy kormányozta az apátságot. Ez a világi fennhatóság azonban csak gazdasági természetű volt, és egyáltalán nem vált a szerzetesek kárára, sőt éppen ezekben az években építették újjá a teljes kolostorépületet és boltozták be a templom mellékszentélyeinek egy-egy szakaszát. Ez utóbbi, valamint az 1486-os építési feliratot viselő új kerengőfolyosó csaknem teljes épségben maradt fenn. Az új kerengő a nyitott oszlopsoros XIII. századival ellentétben üvegezett, nagyméretű csúcsíves ablakokkal nyílott az udvarra. Boltozatai egyszerű csillagformák, csak a templomkapu feletti és a sarokszakaszok kaptak bonyolultabb bordarajzolatot. Úgy a nyílásformák, mint a boltozatok sok rokon vonást mutatnak az 1484-ben épült visegrádi palota-kerengővel, ám térarányaik és a konzolok megoldásai teljesen eltérőek. Pannonhalma Visegráddal egy időben folyó építkezéseit ugyanaz a személy, Piber Benedek kezdhette meg, aki a visegrádi építkezéseket is irányította. Később a Dunántúl 1500 körüli építészetében igen jelentős szerepet játszottak Tolnai Máté pannonhalmi apát építkezései. Az ambiciózus férfiú 1500-tól 1535-ben bekövetkezett haláláig viselte a pannonhalmi főapáti méltóságot, amit a rend megreformálása használt fel. Kolostora templomát is renoválta és kibővítette. Minden bizonnyal ő építtette a bazilika északi oldalához a Szt. Benedek kápolnát, amelybe később eltemették. A kis tér csillagboltozatát függő zárókövek és repülőbordák, valamint villás átmetsződésű boltvállak gazdagítják. Boltozatának formái a templom főszentélyének csillagboltozatán is visszatérnek. Ezekkel együtt épülhetett a két mellékszentély keleti bővítménye reneszánsz peducciokra támaszkodó későgótikus csillagboltozataikkal. E későgótikus építkezések valószínűleg még a XVI. század első évtizedében folyhattak, akár évtizedekkel megelőzve a Szt. Benedek kápolnától keletre lévő két reneszánsz ajtókeret elhelyezését, amelyek közül a keletebbit Tolnai Máté címere ékesíti.