Tananyag választó:
A gyönygyösi Szt. Bertalan plébániatemplom látképe délkelet felől

Emlék

Megnevezés: Szt. Bertalan plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: A templom látképe délkelet felöl

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Gyöngyös

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A Szécsényiek birtokában lévő Gyöngyös Szt. Bertalan templomának kiépítéséről sem maradt fenn semmilyen forrás. A XVIII. században átalakított templom falain néhány feltárt kapu és ablakmaradvány jelzi középkori voltukat. A széles, háromhajós alaprajz különlegessége a tengelytámpilléres szentélyzáradék-forma. Itt a záradékban kerültek elő a legújabb kutatások során a széles szakaszokat áttörő kettős csúcsíves ablakok. A részleges kutatások során feltárt részletek sem pontosabb keltezésre, sem az épület stiláris kapcsolatainak megállapítására nem alkalmasak.