Tananyag választó:
A besztercebányai plébániatemplom déli homlokzatának képe

Emlék

Megnevezés: Plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15-16. század

Rövid leírás: A templom déli homlokzatának képe.

Település

Típusa: Város

Ország: Szlovákia

Település: Besztercebánya

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A Felvidék legjelentősebb ezüstbányájára épülő város központjában áll a várfalakkal és tornyokkal övezett plébánia templom. Melynek legjelentősebb átépítését itt 1494-1505 között a hosszház meghosszabbításával és egy új szentély építésével kezdték meg. A szentély mellé épített Alamizsnás Szt. János kápolna és oratóriuma 1516-ig elkészült. Az oratóriumfigurális konzolokról indított boltozata teljes egészében térgörbe elemekből áll, alaprajzát egymást metsző körökből szerkesztett négyszirmú rozetták alkotják. Ez a boltozati forma teljesen megegyezik az alsó-ausztriai országház kápolnájának 1513-1516 között készült boltozatával, amelyet a kutatás Anton Pilgram művének tart. A szoros kapcsolat miatt a besztercebányai boltozatot is gyakran Pilgram művének tarják.