Tananyag választó:
Kassa
Eszköztár:
A kassai Szt. Erzsébet plébániatemplom szentélye

Emlék

Megnevezés: Szt. Erzsébet plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: Szentély

Település

Típusa: Város

Ország: Szlovákia

Település: Kassa

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A kassai Szent Erzsébet-plébániatemplomháromhajós, háromapszisos, 13. századi épületét eredetileg egy széles, de aránylag rövid, poligonális szentéllyel látták el. A kassai plébániatemplom nyugati részein folyó munkákkal részben egy időben lebontották a XIV. század első feléből megmaradt régi főszentélyt, és egy hosszabb későgótikus kórust emeltek. A munka az 1470-es évek első felében fejeződött be, a bártfaihoz hasonló szentségházat 1471-ben állították fel a diadalív előtt, a főoltárt pedig 1470-es években készítették el. A szentély stílusa teljesen eltér a bécsies jellegű nyugati részekétől. Hálóboltozatos terét elegáns, de az ornamentális díszt nélkülöző kőfaragvány tagozatok tagolják. Legjellegzetesebb motívumai az ablak alatti falmezőktörtvonalú vimpergával lezárt páros ülőfülkéi, amelyek bajorországi emlékeket, Hans Stetheimer műveit idézik. A szentély építőműhelye csak erre a munkára szerződtetett műhely volt, és semmilyen összefüggésbe nem hozható a templom nyugati részén dolgozó, bécsi tanultságú István mesterrel.