Tananyag választó:
Társadalomtudományok
1 tantárgy
  • 7 törzsanyag
  • 4 segédanyag
  • 3 gyűjtemény

Cikkajánló

A Nagy Háború Képregénypályázat az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából.
Az EU intézményei Az európai egyesülés eszméjét 1946 szeptemberében Winston Churchill fogalmazta meg a Zürichi Egyetemen
Érettségi tételek - A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája A háborús pusztítás, a szovjet megszállás és a jóvátételi kötelezettségek következtében Magyarország gazdasága katasztrofális helyzetbe került.
A rendszerváltás Az 1980-as évekre már súlyos gazdasági válság bontakozott ki a szocialista tömbön belül.
Béke után, háború előtt Trianon után a két világháború között a külpolitika legfőbb célja az új határok revíziója volt.