Tananyag választó:
Formaritmus

A képzőművészeti alkotásokban éppen olyan fontos szerepe van a ritmusnak, mint a zenében. Csak amíg a zenében a ritmus idődimenzióban, a grafikákon, festményeken, plasztikákon síkban és térben jelenik meg. A rajz és festmény, a szobor, az épület látható zene, azaz láthatóvá tett ritmus.

A síkon vagy térben megjelenő vizuális ritmus azon formája, ahol a formakarakter, a befoglaló forma, a változatos vonalú sziluett ismétlődik meg, azaz a forma válik ismétlésre méltó dallammá.

Futóverseny

További képek: