Tananyag választó:
A művészet elmélete - művészéletrajzok
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Hauser Arnold: A modern művészet és irodalom kezdete; Gondolat, Bp. 1980. 257-297.

302-318. o.

Gerszi Teréz: Bruegel és századának németalföldi festészete; Corvina, Bp. 1970.

Urbach Zsuzsa: 15. és 16. századi németalföldi képek a Szépművészeti Múzeumban; Bp. 1982.

Gombrich, Ernst: A művészet története; Gondolat, Bp. 1975. 45-178. o.

Antal Frigyes: Stílustörténet,kortörténet; Helikon, Bp. 1979.

H. Takács Marianna: A manierizmus mesterei; Corvina, Bp. 1968.

Panofsky, Erwin: Idea; Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez; Corvina, Bp. 1998.

Dvooak, Max: A művészet szemlélete; Corvina, Bp. 1980. 78-98. o.

Marosi Ernő: Emlék márványból vagy homokkőből; Öt évszázad írásai a művészettörténet történetéből; Gondolat, Bp. 1976. 56-112. o.

Levey, Michael: A festészet rövid története, Giotto, Cézanne; Corvina, Bp. 1972.