Tananyag választó:
Pannonia az ókorban - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Visy Zs. (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Bp. 2003, 203-261. o.

Mócsy A. – Fitz J. (szerk.): Pannonia régészeti kézikönyve. Bp. 1990.

Hajnóczy J.Gy.: Pannónia római romjai. Bp., 1987.

Fülep F. – Bachmann Z. – Pintér A.: Sopianae-Pécs ókeresztény emlékei. Bp. 1988.

Póczy K.: Pannoniai városok. Bp. 1976.