Tananyag választó:
Neue Sachlichkeit

Neue Sachlichkeit: (Új tárgyiasság) az expresszionizmusból 1923-ban kinövő, tárgyilagos, érthetőségre, a "rendhez" való visszatérésre törekvő, szociális kérdésekre érzékenyen reagáló festésmód (formanyelve tehát eltérő az expresszionizmustól). Fő képviselői Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann. Iparművészeti, irodalmi, fotóművészeti irányzat is.

Nouveau Réalisme

Nouveau Réalisme: (Új Realizmus) – Pierre Restany kritikus által 1960-ban Párizsban életrehívott irányzat. Újfajta, személyességtől mentes realizmus megvalósítását tűzték ki célul. Munkásságuk a neodadaizmus körébe utalható, közel áll a pop arthoz.