Tananyag választó:
Programzene - Szerzők, zeneszerzők gyűjteménye
Eszköztár:
Richard STRAUSS

A romantika utolsó harmadának vezéregyénisége STRAUSS, Richard (1864-1949) kivételes tehetségű zeneszerző, berlini udvari karmester volt. 4 éves korában zongorázott, 5 évesen hegedült, 7 éves korában komponált.

Richard Strauss
STRAUSS élete

Édesapja korának elismert, jó nevű kürtöse volt. Gyermeke tehetségét korán fölismerte, tervezett módon készítette őt a zenei pályára. Érettségi után szülővárosában Münchenben az Egyetemen filozófiát, irodalmat, majd Berlinben zeneszerzést tanul. Berlinben, Weimárban és Münchenben karmesterként dolgozott, Bécsben két évig az Operaház igazgatója volt.

STRAUSS - a német nemzeti zene újjászületése

Richard STRAUSS az öntörvényű zeneszerzői látásmódjával azonban nem zárta ki a hagyományok befogadását, ellenkezőleg Strauss átvette BERLIOZ, WAGNER LISZT alkotóműhelyében kifejlesztett örökséget, a költői programba épülő, szavakkal is megfogalmazott szimfonikus költemények műfaját és a vezérmotívumok rendszerét. Ezen az úton vált munkásságának egésze a búcsúzó romantika és a világháború borzalmainak ellenére is a német nemzeti zene újjászületésének zálogává.

Richard STRAUSS szimfonikus költeményei közül az első Itáliából c. alkotás, 1887. Ezt a művet további sikeres programzenék követték:

Don Juan ( Nikolaus Lenau) 1888

Macbeth (Shakespeare nyomán) 1886

Halál és megdicsőülés, (A halálfélelem gyötrelmei) 1889

Till Eulenspiegel vidám csínytevései (A német népmesék világa) 1895

Imigyen szóla Zarathuszra (Nitzsche) 1896

Don Quiote (Cervantes nyomán) 1898

Hősi élet (A szerző önábrázolása)1899

Sinfonia domestica (A családi élet dicsőítése) 1904

Alpesi szimfónia (Egy alpesi kirándulás története) 1915

Richard STRAUSS operáival kiemelten a Saloméval (1905), az Elektrával (1909) és A rózsalovag zenés komédiával (1911) a benne lévő rendhagyó szerkezetekkel, formákkal , a végletekig kiszélesített kromatikával, a meghökkentő hangeffektusokkal formát bontott.