Tananyag választó:
Komoly opera - Szerzők, zeneszerzők gyűjteménye
Eszköztár:
Bartók Béla
Bartók Béla
BARTÓK Béla

BARTÓK Béla (1881-1945)

Munkásságának egészében az operaírásra kevés időt szentelt. Csupán egy művet, A kékszakállú herceg vára (1818) c. operát írt. Ez a lélektani dráma mellőzi a csillogó koloratúrákat, a felesleges díszítéseket, és eltér a hagyományos értelemben vett klasszikus operaszerkezetben található megoldásoktól. Ezzel a művel, ugyanúgy, mint Kodály a Háry Jánossal bebizonyította, hogy a magyar nyelv a magyar népzenei minták kellő alapot szolgálnak/nyújtanak a magyar nemzeti színpadi zene megteremtéséhez. Bartókkal egyetértve a magyar prozódia jelentőségét húzza alá Kodály Zoltán hangoztatva, hogy „A nyelv felszabadításának a természetes hanglejtés zenévé fokozásának útjára lépett Bartók”.

Bartók Béla: A kákszakállú herceg vára
Bartók Béla: A kákszakállú herceg vára