Tananyag választó:
A hivatalos stílus
Eszköztár:
Megoldás

A hivatalos stílus összefoglalója, illetve a különböző stílusok felismerését gyakoroltató szimuláció felkészít a feladatra.
A hivatalos szöveg elemzése történhet pármunkában.
A szövegszerkesztőben átírt szöveg értékelése, az azzal kapcsolatos javaslattételek megadása pármunkában, korrektúraprogram segítségével történik.


Segítő információk, rávezető kérdések

1) Milyen formai elemeket tartalmaz a szöveg? Hol helyezkednek ezek el?
Milyen elbeszélő módban íródott a szöveg?
Milyen tipikus igei szerkezeteket találsz a szövegben?
Milyen tipikus kötőszavakat tartalmaz a szöveg?
2) Milyen köznyelvi szavakkal lehetne helyettesíteni a szöveg kifejezéseit?


Kapcsolódó információ

A témához kapcsolódó tananyagelemek, tananyagegységek