Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Szókép

Szókép
Két fogalom összehasonlítása, vagy közöttük kapcsolat, összefüggés létesítése azzal a szándékkal, hogy egyiket a másikkal érzékletesebbé, szemléletesebbé tegyük. Két nagy csoportját különítjük el: a metaforát ("A hold lágy fénye a fonál") és a metonímiát ("A föld nem tud futni"). A metafora csoportjába tartozik a megszemélyesítés ("Tapsikolnak a jázminok" (József Attila)), a szinesztézia (lila dal), az allegória és a szimbólum (a vörös a forradalom és a szenvedély szimbóluma). A metonímia csoportjába tartozik a szinekdoché ("Mentek-e tatárra?"). Szóképekhez hasonló még a jelző, a hasonlat és a körülírás.