Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
közvetítő nyelv

Közvetítő nyelv
Új szükségletek, új ismeretek, megváltozott viszonyok új kifejezések, szavak megteremtését teszik szükségessé egy nyelvben. Ezek egy része egy másik, úgynevezett közvetítő nyelv segítségével kerül az adott nyelvbe, vagyis nem közvetlenül abból a nyelvből kerül át, amelyik körében megszületett. Közvetítő nyelv kialakulhatott például egy-egy vallás hívei között, de a nyelv ilyenkor nemcsak a hit terjesztésének, hanem egyben a tudományok és művészetek vívmányai, újdonságai átadásának az eszköze is volt. Indiában a szanszkrit, a Közel-Keleten az óhéber, Európában az ógörög és a latin játszott fontos szerepet mint közvetítő nyelv. Manapság hasonló szerepet tölt be az angol, a német, a francia, a spanyol, az orosz, újabban a japán és a kínai. Elterjedésükben az egykori gyarmatbirodalmak is fontos szerepet játszottak. A tőlünk távoli vidékeken élő népek között is alakultak ki közvetítő nyelvek: Indiában a hindi és az urdu, Afrikában a szuahéli tölti be ezt a szerepet.