Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Alkalmi funkcióváltás

Alkalmi funkcióváltás:


Az alkalmi szerepváltás azt jelenti, hogy az aktuális beszédben alkalmilag bármilyen nyelvi egység betöltheti bármilyen más nyelvi egység szerepét. Más szóval - pl. a mondatszintre vonatkoztatva - a fonémától a szószerkezetig bármilyen nyelvi egység lehet mondat, ha a tartalma, a hordozott információ a beszédhelyzet vagy a szövegkörnyezet hatására mondat értékű tud lenni. Pl.: Jaj. Meg. (Meglocsolhatom a virágot? kérdésre) Nóra. (Hogy hívnak? kérdésre)