Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Zöngésség szerinti részleges hasonulás

Zöngésség szerinti részleges hasonulás
Részleges a hasonulás, ha két egymás mellett álló hang közül az első a másodikhoz részben hasonlóvá válik. Ha az első zöngétlen mássalhangzóra végződik, a kiejtése megváltozik, ha zöngés mássalhangzó követi. A zöngés mássalhangzó hatására az előtte álló zöngétlen helyett annak zöngés párját ejtjük, vagyis a zöngétlen mássalhangzó a kiejtésben zöngéssé válik. Ekkor zöngésség szerinti részleges hasonulásról (pl.: népdal, versben, patakban) beszélünk. Csak a kiejtésben érvényesül, írásban nem jelöljük.