Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Visszaható névmás

Visszaható névmás
A névmás egyik fajtája, amelyben az alanytól kiinduló cselekvés önmagára utal vissza, vagyis a cselekvő alanynak és az iránytárgynak az azonosságát fejezi ki. A visszaható névmás csak főneveket helyettesíthet. A nyelvtani személyeknek megfelelő birtokos névmások: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk. Vannak a visszaható névmásnak nyomatékosító változatai is: önmagad, önnönmagam, saját maguk. A visszaható névmás a mondatban elsősorban tárgy, másodsorban határozó és birtokos jelző lehet, de nem lehet alany, állítmány vagy értelmező.